itseffyme

itseffyme:

insanlar ikiye ayrılır ;                                                                                          1-)erkekler                                                                                                         2-)kızlar

insanlar ikiye ayrılır ;                                                                                          1-)erkekler                                                                                                         2-)kızlar